Predgovor

Podjetje Point2Point (Letališki in privatni prevozi) je podjetje, ki se ukvarja s prevozi oseb. Ponujamo storitve prevoza od vrat do vrat, od doma, hotela, itd. do željenega letališča, pristanišča, naslova, prireditve, itn. Vse dogovorjene destinacije v Sloveniji ali v tujini, so na splošno sklenjene destinacije po predhodnem dogovoru.

Prevozi oseb, Aleš Petrovčič s.p.
Linhartova cesta 60
1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 41 955 090
E-naslov: info@point2point.si
Davčna št.: SI 88817369

Podjetje Point2Point (Letališki in privatni prevozi), si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju (spremembe obstoječih predpisov, cen).

Prav tako vas pozivamo, da pazljivo preberete naše pogoje poslovanja.

1. člen – Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji)

Opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev, sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer podjetje Prevozi oseb, Aleš Petrovčič s.p., Linhartova cesta 60, 1000 Ljubljana. posreduje in organizira prevoze oseb ( v nadaljevanju: Point2Point), NAROČNIK pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

2. člen – Opredelitev pojmov

Spletni portal point2point.si ter zaščitena blagovna znamka “Point2Point” sta v lasti in upravljanju družbe Prevozi oseb, Aleš Petrovčič s.p., ki izvaja: Lastne prevoze, Prevoze drugih prevoznikov, Organizirane izlete drugih turističnih agencij. Point2Point vedno nastopa kot informator opcij, NAROČNIK pa kot koristnik prevoza oziroma posredovane storitve. Poin2Point v določenih primerih nastopa tudi kot organizator lastnih prevozov – PREVOZNIK. Point2Point je pridobil licenco št. za opravljanje prevozov pri OZS. Point2Point v določenih primerih nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza. NAROČNIK je vsaka pogodbena stranka oz. NAROČNIK storitve iz ponudbe Point2Point. NAROČNIK je hkrati tudi plačnik storitve. NAROČNIK prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih.. POSREDNIK je posredniško podjetje, ki je istočasno tudi NAROČNIK, ki ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu drugega. POSREDNIK je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. POSREDNIK se mora vpisati v spletni portal Point2Point s posebnim uporabniškim imenom in geslom, ki sta mu dodeljena ob podpisu pogodbe. DRUGI PREVOZNIK je izvajalec prevoza, ki ga Point2Point posreduje. Vsi DRUGI PREVOZNIKI, ki jih Poin2Point posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje Point2Point. V primeru posredovanja linijskega prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v linijskem cestnem prometu DRUGEGA PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu . V primeru tujih DRUGIH PREVOZNIKOV odnose med potnikom in njimi določajo lahko tudi lokalni predpisi, ki jih morata Point2Point in NAROČNIK spoštovati. PREVOZNA POGODBA je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa se zavezuje, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani www.point2point.si in opravi nakup. URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA je zadnja ura, ob kateri je Point2Point dolžan NAROČNIKA ali njegovega potnika najkasneje pripeljati in izkrcati na željeni destinaciji. URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA je prva ura, ko je NAROČNIK ali njegov potnik pripravljen na odhodni destinaciji (naslov, hotel, letališče, pristanišče, itn) za odhod. Tabela objavljena na naši spletni strani z urami minimalnih povprečnih časov trajanj med prihodom na letališče in odhodom letala oziroma prihodom letala in prihoda iz letališke stavbe je le informativnega značaja in ne prevzemamo odgovornosti v primeru zamude.

3. člen – Iskanje prevozov in cena

Iskanje ponujenih prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala www.point2point.si . V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URO NAJZGODNEJŠEGA ODHODA. Vsi podatki vplivajo na ceno prevoza. Cena prevoza ni fiksna, ampak se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder NAROČNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je izjemno pomemben izračun URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA ali URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA v primeru povratka. Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami DRUGEGA PREVOZNIKA, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe in možnost nadaljevanja potovanja z Point2Point.

4. člen – Tipi prevozov

Po vpisu vseh podatkov, www.point2point.si portal ponudi možne alternative na ta dan. Point2Point ponuja tri različne tipe prevozov z različnimi omejitvami in kakovostjo storitve: economy, zasebni transfer in transfer po meri.

  • TRANSFER PO MERI pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevozu se ne dodaja drugih potnikov. Če je v iskalnik vpisana URA NAJKASNJEŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje tako, da je prihod ob tej uri oziroma malo prej. Če je v iskalnik vpisana URA NAJZGODNJEŠEGA ODHODA, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri. V tem primeru Point2Point ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. NAROČNIK lahko rezervacijo do 12 ur pred odhodom prekliče in dobi polno povračilo plačanega denarja. Prevoz vključuje: vkrcanje in izkrcanje po želji na večih lokacijah (do 8) in brezplačno vodo v vozilu.
  • ZASEBNI TRANSFER (samo pri letališkem prevozu) pomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevozu se ne dodaja drugih potnikov. Če je v iskalnik vpisana URA NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, se prevoz načrtuje, da je prihod ob tej uri oziroma malo prej. Če je v iskalnik vpisana URA NAJZGODNEJŠEGA ODHODA, bo odhod vozila načrtovan ob tej uri. V tem primeru Point2Point ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. V primeru odpovedi se vplačan denar ne vrača.
  • ECONOMY prevoz je cenovno najugodnejši prevoz, pri katerem Point2Point individualna naročila prevozov s podobnimi relacijami in podobnimi urami združuje. Posledice združevanja potnikov so čakanje ter postanki na posameznih naslovih, hotelih, prenočiščih ali domačih naslovih. Ura odhoda / prihoda se prilagaja različnim potrebam NAROČNIKOV, ki so rezervirali prevoz. Point2Point poskuša združevati naročila tako, da prihaja do najmanjših odstopanj od želenih časov.

5. člen – Rezervacija, plačilo in potrditev

Pri izpolnjevanju spletnega obrazca za rezervacijo oz. povpraševanje, NAROČNIK navede ure, datume, morebitne lokacije vkrcanja in izkrcanja ter v primeru nadaljevanja prevoza z letalskim prevoznikom še številke letov ter ure odhoda oz. pristanka letala. NAROČNIK mora v spletni obrazec vpisati tudi svoje podatke (ime, priimek, naslov, mobilna telefonska številka, e-mail) ter morebitne opombe. Ko so vsi podatki vpisani, NAROČNIK ponovno pregleda vse vpisane in izbrane informacije ter potrdi te splošne pogoje. Po prejeti rezervaciji oz. prejetemu povpraševanju, Point2Point NAROČNIKU posreduje ponudbo za prevoz v obliki predračuna. Point2Point rezervacijo dokončno potrdi šele po prejetju nakazila. V kolikor se kapacitete vozil predčasno (pred nakazilom) zapolnejo, Point2Point prevoza ni dolžan potrditi in izvesti. Point2Point ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji. V kolikor NAROČNIK prevoza ni rezerviral preko spletnega obrazca se šteje, da je s temi splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in da se z njimi strinja, saj so javno objavljeni na spletni strani www.point2point.si.

6. člen – Sklenitev pogodbe

S plačilom oz. nakazilom zneska na naš transakcijski račun, je pogodba sklenjena in prevoz potrjen. Point2Point se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani Point2Point ali DRUGEGA PREVOZNIKA. Point2Point si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov. V primeru, da NAROČNIK to ponudbo pisno sprejme, Point2Point ni več zavezan k izvedbi prevoza. Point2Point ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in/ali predhodne odobritve).

7. člen – Odpoved, sprememba ali zamuda s strani NAROČNIKA

Odpoved naročila z delnim povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru TRANSFERJA PO MERI. Point2Point ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki in pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in Point2Point je neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima NAROČNIK tudi sklenjene pogodbe. To pomeni, da v primeru zamud letalskih in drugačnih prevoznikov Point2Point ni dolžan čakati na NAROČNIKA in je, v primeru daljše zamude letalskega ali drugačnega prevoznika pogodba med Point2Point in NAROČNIKOM odpovedana. Daljša zamuda pomeni dlje kot 15 minut pri TRANSFERJIH pri izbiri URE NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, 1 ura pri TRANSFERJIH pri izbiri URE NAJZGODNEJŠEGA ODHODA in 2 uri v primeru ZASEBNEGA TRANSFERJA. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: rerutacija prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisanih UR NAJKASNJEŠEGA PRIHODA ali NAJZGODNJEŠEGA ODHODA.V primeru odpovedi pogodbe že vplacane zneske Point2Point vraca ali ne vraca v skladu s temi splošnimi pogoji. Sprememba narocila je mogoca brez doplacila le v primeru TRANSFERJA PO MERI. Pri TRANSFERJIH je strošek spremembe 15€ plus morebitna razlika v ceni. V kolikor je za nov termin cena prevoza ugodnejša ali enaka se placa le strošek spremembe.

8. člen – Obveščanje potnikov

Point2Point obvešča javnost o novih relacijah, akcijskih cenah in drugih novostih preko občasnih e-poštnih kampanj. Point2Point z objavo teh splošnih pogojev na svoji spletni strani objavlja: način posredovanja informacij o prevozu NAROČNIKA/ potnika; potek vožnje; Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem NAROČNIKOV/potnikov v vozilu; možnost izključitve NAROČNIKA/potnika; način vstopa in izstopa ter; prevoz prtljage.

9. člen – Informacije o prevozu

Dan pred odhodom potrjenega prevoza voznik PREVOZNIKA oziroma predstavnik Point2Point pošlje sms na mobilno telefonsko številko in E-pošto na E-naslov NAROČNIKA/potnika in se dogovori za točno uro in lokacijo vkrcanja, če prevoz to glede na potrjeno in plačano rezervacijo zahteva.

10. člen – Potek vožnje

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko NAROČNIK/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 Km je predviden postanek do 10 min, ter do 30 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori o postankih z/s NAROČNIKI/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/potnikov voznik in Point2Point ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi NAROČNIKI/potniki.

11. člen – Izredne prekinitve vožnje in odpoved s strani Point2Point

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere NAROČNIK/potnik ne odgovarja, ima NAROČNIK/potnik pravico:

  • zahtevati, da ga Point2Point z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
  • zahtevati, da ga Point2Point skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino;
  • odstopiti od pogodbe in zahtevati od Point2Point vrnitev prevoznine.

Point2Point se zavezuje, da v primeru, če je NAROČNIK pravilno vpisal URO NAJKASNEJŠEGA PRIHODA, vendar pa zamudi nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira Point2Point in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere Poin2Point nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/potnika za večkratno ustavljanje, povrne NAROČNIKU stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz. Point2Point si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. 4 URNO čakalno okno se lahko maksimalno preseže za 1 uro in pol v primeru zamud drugih potnikov. NAROČNIK mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu dostaviti na naslov Point2Point najpozneje v 15-tih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan. Point2Point si pridržuje pravico odpovedati prevoz v primeru zaprtja relacije (v primeru TRANSFERJEV) vsaj 1 mesec pred potnikovim odhodom in povrniti le vplačano kupnino.

12.člen – Okvara vozila in višja sila

V primeru okvare vozila se Point2Point obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, NAROČNIKU Poin2Point povrne stroške prevoza / storitve v celoti. NAROČNIK v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen.

13. člen – Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

Vsa vozila, ki jih Poin2Point uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje NAROČNIKOV/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja, tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, mora voznik zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu ne sme odpirati vrata med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila. Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

14. člen – Izključitev potnika iz prevoza

PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti prevoznino. Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

15. člen – Prtljaga

NAROČNIK/potnik je upravičen do 3 kose prtljage v skupni teži do 35 kg. Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga oziroma posebna prtljaga posebnih dimenzij kot na primer glasbeni inštrumenti, športna oprema, kolesa, smučarska oprema, jadralna deska ipd.. V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. Voznik in Point2Point ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

16. člen – Poslovna tajnost

Point2Point bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

17. člen – Varovanje osebnih podatkov

NAROČNIK pooblašča Point2Point ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki Point2Point. Point2Point se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

18. člen – Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

NAROČNIK/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/potnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. Point2Point se mora na pritožbo potnika odzvati v 14-tih dneh po njenem prejemu.

19. člen – Končne določbe

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojno sodišča v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od 1.1.2013.
Prevozi oseb, Aleš Petrovčič s.p. “Point2Point”, v Ljubljani, 1.1.2013